Tieteellisesti arvioida robotit ja signaalin tarjoajien